Sunday, 3 June 2007

Chydig o hanes ...

Ches i ddim cyfle yn ystod y deuddydd dwytha i bostio - felly dyma ryw son am un neu ddau o betha! Mi soniais i fy mod i wedi prynnu The God Delusion yr wythnos dwytha. Mi brynnis i hefyd Having It So Good: Britain in the 50s. Hon yw'r ail gyfrol han Peter Hennessy yn olrhain hanes gwleidyddol a chymdeithasol Prydain ar ol yr Ail Ryfel Byd. Mae'r cyfrolau yma yn cydfynd yn addas iawn gyda chyfres deledu Andrew Marr The Modern History of Britain. mae Marr ei hun wedi ysgrifennu cyfrol i gydfynd efo'r gyfres, ond yn ol yr adolygiadau rydw i wedi eu darllen mae 'na awgrym ei bod hi'n arwynebol a'i fod wedi cynnwys rhannau o'r sgript deledu gafodd eu taflu o'r neilltu yn ystod y broses olygu. Er fy mod i wedi darllen cryn dipyn am wleidyddiaeth Prydain ar ol y rhyfel, mae Hennessy 'dwi'n teimlo yn cynnig perspectif newydd ac yn llawn ffeithiau a gwybodaeth nad oeddwn i wedi ei gael mewn cyfrolau eraill. Mae angen mwy o gyfrolau cynhwysfawr tebyg yn olrhain hanes Cymru yn fy marn i.

No comments: