Saturday, 16 June 2007

Hen ffrind!

Dydd Sadwrn dwytha mi ddwedais i wrthoch chi fy mod i wedi gweld sawl person yr oeddwn i yn ei 'nabod wrth gerdded i nol papur. Mi es i ar y daith tua'r un adeg y bore 'ma a welis i neb cyfarwydd arwahan i'r bobl sy'n gweithio yn y siop. Ond, ar fy ffordd adref mi welis i unigolyn sydd wedi ymddangos yn y blog yma o'r blaen, sef perchennog y Toyota Prius y cyfeiriais i ato yn gynharach yn yr wythnos. Mi wnaeth o fy nghyfarch i efo gwen wybodus "dwi'n-gwybod-be-'ti-wedi-bod-yn-dd'eud-amdana'-i-ar-y-tipyn-blog-'na!". Ydio'n gwybod ?. Go brin! Ond nath hynny ddim fy stopio rhag cael pwl o euogrwydd, wel ..tan ei fod o wedi newid i'r ger anghywir a diflannu rownd y gongl! Lwcus nad oedd 'na blant o gwmpas heddiw!

Wrth son am y blog, diolch i un o archflogwyr Cymru Sanddef, am alw draw ac am roi linc i Petha' Bach. Cofiwch ymweld a'i flogiau dwyieithog os nad ydych chi yn gyfarwydd a nhw yn barod.

No comments: