Thursday, 21 June 2007

Nawdd(oglyd)??

Fel 'dwi wedi dweud o'r blaen, dwi'm yn ymweld a chanol trefi yn aml. Ond yr wythnos yma mi ddigwyddis i fod mewn dwy weddol fawr, a mi ges i fy atgoffa o un o'r petha dwi ddim yn lecio amdanyn nhw - sef pobl yn trio gwneud i chi deimlo'n euog am beidio roi canran o'ch cyflog i helpu rhyw achos da, neu am eich bod chi yn gwrthod prynnu'r Big Issue. Peidiwch a fy nghamddeall i, dwi'n gefnogol iawn i amcanion y bobl yma a'r elusennau y mae nhw yn eu cynrychioli ac yn cydymdeimlo efo pobl sy'n ddigartre. Ond mae'n well gen i ddewis a dethol pa achosion i'w cefnogi. Ond mi ges i sgwrs swreal efo un o'r bois Big Issue diwrnod o'r blaen.

"Big Issue!"
"Na, dim diolch"
"BIG ISSUE" meddai gan gymryd arno na chlywodd o fy ateb i.
"Dim diolch" medda finna. Ond yn digwydd bod roedd gen i £1.30 yn fy llaw.
"Dyma chdi" medda fi "ond dwi ddim isio'r cylchgrawn"
Mi edrychodd o'n hurt arna i a deud " Cyma fo"
"Sori, dwi ddim isio fo" medda fi
"Dwinna ddim isio dy bres di" medda fynta
"Sori, doeddwn i ddim yn bwriadu bod yn nawddoglyd" atebais innau gan feddwl fy mod i wedi torri rhyw reol arwyddocaol.
"Cyma'r cylchgrawn ta"
"Na dwi ddim yn ei lecio fo" medda finna "gwell i ti gadw fo i 'w werthu fo i rywun fydd yn ei werthfawrogi o "
Edrychodd arna i fel taswn i'n ynfytyn llwyr, a taflodd y pres i boced ei fest coch.

'Ddwi ddim yn gwybod be di'r canllawiau sydd yna i werthwyr y Big Issue. Mi roeddwn i'n trio ei helpu er nad ydwi yn hoff o'r cylchgrawn. Felly, o hyn ymlaen mi fyddai'n osgoi pobl mewn fests lliwgar fel y pla - yn enwedig y rhai efo clipfyrddau!

No comments: