Thursday, 31 May 2007

Petha Mawr ..O diar ! Mi nes i addo i fi fy hun pan ddechreuais i gyboli efo'r blog 'ma mai "petha bach" bywyd y byswn ni yn eu trafod. Ond ar ol tridiau yn unig mae fy nisgyblaeth i'n deilchion. Digwydd bod yn dre heddiw a sylwi bod llyfr Richard Dawkins allan mewn clawr meddal. (Fydda i byth yn prynnu llyfrau clawr caled - dydyn nhw ddim yn hawdd i'w cario i bob man nac ydyn?). Dwi'm di ei ddarllen o eto wrth reswm ond yn edrych ymlaen i wneud ar ol darllen yr adwaith yn y wasg i'r fersiwn clawr caled. Pan rydw i yn darllen erthyglau ac ysgrifau ffeithiol dwi'n tueddu i gael fy nhynnu at y rhai y byswn i yn reddfol o bosib yn anghytuno efo nhw. Mae'n haws deall yr wrth-ddadl wedyn ac yn help gobeithio i wella fy nealltwriaeth i o'r ochr arall i'r geiniog. Ond yn y cyd-destun yma, cyn agor y clawr - dwi'n gwybod bod fy rhesymeg i (yr ychydig sy'gin i !) yn dwad i'r casgliad nad oes yna "Fod Mawr". Dwi'n rhagweld bydd y trywydd rhesymegol hwnnw wedi cael ei gryfhau ar ol darllen llith yr Athro Dawkins -- ond rhaid wrth feddwl agored. Mae gen i domen o lyfrau i'w darllen ar y funud .. falle na fyddai felly yn dwad yn ol a un o gwestiynau mawr bywyd tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn !! Reit .. taw piau hi am rwan -- nol at y "petha bach" fory dwi'n meddwl.!

No comments: