Wednesday, 6 June 2007

Ma isio gras!!

Ro'n i'n ama' na fydda hi yn cymryd llawer i mi orfod defnyddio'r gofod yma i ddadlwytho pwysau'r byd oddiar f'ysgwydda! Ma' fy nghyfrifiadur i wedi bod ar streic yr wythnos yma er fod fy nghyfrifiadur llaw i yn gweithio yn iawn trwy'r rhwydwaith wi-fi. Ar un pwynt roedd cyflymder cysylltiad y we wedi syrthio i 2kb yr eiliad. Mi driais i bopeth i ailgysylltu gan gynnwys dros ddwyawr ar y ffon efo 3 person gwahanol mewn canolfan alw yn Bangalore/Mumbai/Delhi.

"Mae'n rhaid i ni sefydlu pa mor gyflym ydi'ch cysylltiad chi " medda nhw
"2-10kb yr eiliad ar gyfartaledd" medda finna
"Plis llwythwch y dudalen hon" medda nhwytha
"Fedra i ddim - mi gymrith o drw'r dydd" medda finna
"Mae'n rhaid i chi" medda nhw
"FEDRA I DDIM!!!!" gwaeddais innau.

I stori hir yn fyr, dwi'n meddwl fy mod i wedi dadwneud y gwaith da 'na'th cenhadon o Gymru yn yr India dros y canrifoedd. Ond dwi'n pwysleisio na wnes i ddefnyddio ieithwedd Jade-Goodyaidd efo nhw. Beth bynnag dwi'n nol yn y byd cyfrifiadurol eto rwan ar ol clicio a dad-glicio llwyth o orchmynion a phrotocols a ballu. Tra dwi wedi bod yma dwi'n gweld fod fy chydig eiriau wedi lledaenu megis ffliw adar, trwy gyfrwng Blogiadur. Gobeithio na chewch chi, na'ch cyfrifiadur feirws, drwy ddarllen hwn. Diolch hefyd i Rhys Wynne am gyfeirio at Petha' Bach ar ei flog Gwenu Dan Fysiau . Felly dyma ad-dalu'r gymwynas Rhys! Ar ol dros dridau o chwilio Google am help i ateb fy mhroblem, mi ga'i fynd allan i'r ardd i fwynhau 'chydig o'r haul rwan .. geith fy ffrind Ms Stella Artois ddwad hefyd os neith hi fihafio ! Iechyd Da!

No comments: