Tuesday, 12 June 2007

Pen .. wal .. brics!!

Mae ngho' i yn gwaethygu! Mi soniais i'r diwrnod o'r blaen am fy sgyrsiau hir a diffrwyth efo'r cwmni sy'n gyfrifiol am fy ngwasanaeth band llydan. Ond mi roeddwn i wedi anghofio am ran o'r sgwrs gynta ges i .. wel .. tan i gloch y drws ganu'r pnawn ma. Os cofiwch chi, problem efo'r modem wrth wraidd fy ymholiadau. Ar ol taeru'r du yn wyn nad y nhw oedd ar fai, mi ddudon nhw y bydda nhw'n anfon peirianydd allan i gael golwg arno fo.

"Pryd?" gofynis i
"Dydd Mawrth rhwng 2 a 6" meddan nhw
"Dydd Mawrth yn iawn, ond er gwybodaeth fydd neb yn ty tan 3. Felly mi ddudwn ni rhwng 3 a 6 ia?"
"Naci rhwng 2 a 6" meddan nhw
"Na 'da chi'm yn dallt" medda fi "Does dim pwynt i ddo fo ddwad rhwng 2 a 3"
"Da chi isio i beirianydd ddwad i wel y modem yn does?"
"Oes - ond rhwng 3 a 6 !!!" (Ron i'n dechra colli mynedd yn fan'ma)
"Be am ddydd Mercher?"
"Dydd Mawrth yn iawn" medda fi "mi fyddai yma ar ol 3" (ychwanegis i BST, rhag ofn mai dim ond i amser lleol Mumbai yr oeddan nhw y gweithio)
"Rhwng 2 a 6 amdani felly"
"NACI - RHWNG TRI a CHWECH" gwaeddais innau
"ond fedran ni .... (PETHA BACH yn gwasgu'r botwm coch ar y ffon a'i daflu ar draws yr ystafell)

Beth bynnag mi 'ro'n i wedi anghofio am y sgwrs hon tan heddiw. Mi nes i ddatrys y broblem fy hun dros y penwythnos - a darganfod mai'r modem OEDD wrth wraidd y drwg!!. Ynghanol fy nathliadau, mi nes i anghofio ffonio'r cwmni i ganslo'r peirianydd. Wps! Ond roedd o'n ddigon graslon chwarae teg iddo fo. Ond wyddoch chi pa bryd y daeth o acw .. ia da chi'n iawn .. rhwng 2 a 3!!!

No comments: