Sunday, 3 June 2007

16.48 ....


Dyna oedd yr amser ar gloc digidol Stadiwm y Mileniwm pan gerddodd Ryan Giggs oddiar y maes yn gwisgo crys coch ei wlad am y tro diwetha. Piti nad oedd y stadiwm yn orlawn i ffarwelio efo fo. Ond mi gafodd y rhan fwyaf oedd yno dwi'n siwr eu plesio gan y perfformiad. Me Wayne Hennessy yn edrych yn golgeidwad cadarn iawn a da gweld Danny Gabiddon a James Collins, y bartneriaeth o West Ham, yn chwarae gyda hyder unwaith eto yn y cefn. Bydd colli Giggs yn gadael gwagle mawr - ond o leia mi fydd Gareth Bale yn ei ol cyn bo hir. Dwi'n teimlo fodd bynnag bod angen ymosodwr tal ar Gymru i helpu Bellamy. Roedd Ricketts yn brin o ddewisiadau werth groesi o'r dde yn yr hanner cynta gan nad ydi Bellamy a Giggs yn arbennig o gryf yn yr awyr.

No comments: