Friday, 15 June 2007

Lleisiau o'r Gorffennol 2Gwleidydd amlwg arall y clywais ei lais o am y tro cynta ar gyfres Andy Marr (gweler pyst blaenorol) ydi'r cyn brifweinidog Syr Anthony Eden. Am gyfnod maith mi fuodd o'n weinidog disglair ac yn disgwyl am ei gyfle i fod yn brif weinidog (dio'n atgoffa chi o rywun?) . Ond doedd hi ddim yn hawdd symud 'rhen Winston o 10 Downing Street (ddim yn gorfforol chwaith sw 'ni ddim yn meddwl!). Ond ar ol cael ei gyfle mi wnaeth o smonach o betha' yn Suez ac i ffwrdd a fo a Lady E i rywle poeth i guddio. Ond mi 'na'th o ddigon o argraff ar gynghorwyr Wrecsam, gan eu bod nhw wedi enwi un o strydoedd y dre ar ei ol o. Mae hi'n daith bell o gaeau gwyrdd Eton i stad Parc Caia ! Sgwn i os y bydd yna gyngor hirben (!) yng Nghymru yn enw stryd ar ol y boi 'na o ysgol Fettes, Anthony Charles Lynton .. maddeuwch i mi dwi di anghofio ei gyfenw fo yn barod !

*Gyda llaw, diolch i ti Americanwr am dy sylwadau ynglyn a fy mhost dwytha'. Dwi'n synnu bod hi wedi cymryd cyhyd i rywun anghytuno efo fi !

No comments: