Monday, 11 June 2007

Ennill a Cholli !Mae'n rhaid i mi dd'eud, rydw i yn gweld y gwaith 'ma o achub y blaned yn waith caled. Roeddwn i'n anobeithiol mewn gwyddoniaeth yn yr ysgol felly rydwi yn ei chael hi'n anodd deall rhai o'r dadleuon 'ma sy'n cael eu cyflwyno o bob cyfeiriad. Ond mi fyddai'n rinsio'r hen duniau a'r poteli na au rhoi nhw yn y bag gwyrdd ac yn gwagio'r compost o'r ardd i mewn i'r bin pwrpasol, mae'r car yn rhedeg ar ddiesel a phur anaml y bydda i yn hedfan i unman - ddim hyd yn oed rhwng Sir Fon a Chaerdydd! Ond mae na bobl sy'n meddwl eu bod nhw'n helpu, ond dydyn nhw ddim! Er enghraifft, mae na ddyn rownd fan hyn sy'n gyrru Toyota Prius - y car 'hybrid', ond dydio ddim yn cyfrannu i wella'r amgylchedd - i ddechra' mae o'n beryg, felly mae bywydau plant ysgol yn y fantol ar y groesfan sebra rownd y gongl, a dydi o ddim yn newid gers yn ddigon cyflym - felly mae pob car arall tu ol iddo fo wedyn yn gollwng mwy o lygredd (Jeremy Clarkson ddysgodd hynna i fi, nid fy athrawes gwyddoniaeth!). Dyma i chi enghraifft wych arall o'r hyn dwi'n son amdano yng ngholofn llythyrau'r Times heddiw (Tip Petha' Bach: y llythyr yn y gornel dde yn gwaelod ydi'r un mwya difyr 90% o'r amser!). Meddyliwch petha drwodd bobl cyn gweithredu -mae'n gneud sens!

No comments: