Wednesday, 5 March 2008

Mynd yn groes i'r graen

Saer coed oedd fy nhaid - ac un arbennig o dda yn ol bob son. Yn anffodus che's i ddim y fraint o'i gyfarfod o. Ond dydw i ddim wedi etifeddu 'r sgiliau morthwyl a chyn - mi fyswn i, fel y g'nes i heddiw, fynd yn groes i'r graen. Be nes i da chi'n gweld oedd g'neud taith yr ydw i fel arfer yn ei g'neud o A i B ac o B yn ol i A ond yn ei g'neud hi o B i A ac o A i B. 'Da chi'n dal efo fi ? Fel arfer, mi fyswn i wedi mynd ar y tren o A i B - prynnu tocyn dwyffordd - dim problem. Ond bore ma gan fy mod i yn dechra yn pen arall - anghofis i fy mod i ishio dwad yn ol i B eto, felly dim ond tocyn unffordd ges i. Ac i rei ohonach chi sydd wedi hen arfer efo First Great Western, Arrivatrains Wales a'u tebyg - mi wyddoch yn syth mai cam gwag ydi hynny - gan ei fod o'n ddrytach !! Damia!!

Peth arall, pan fydda i yn mynd i'r dre, dwi'n tueddu i fynd 'run ffordd .. picio i mewn i'r siopa sydd wrth fy nant ar fy ffordd. Ond diwrnod o'r blaen es i i'r dre efo fy ngwraig ( cam gwag arall. medde chi sy'n wyr priod!) Er ein bod ni wedi mynd i lawr y run strydoedd - doedd na'm trefn i'r peth - Roedd o fatha bod mewn tref hollol wahanol. Yr unig beth da i ddwad allan o hynna - y tro nesa y bydd fy ngwraig yn fy mhlagio i fynd i r'wla arall i siopa, geith hi fap o fy route i iddi hi - ond falla y bydd hynny yn mynd yn groes i'r graen!

Esgusodion

Helo ers talwm

Dyma restr o esgusodion pam nad ydw i 'di wedi bod yma mor aml

(1) Diogi

(2) Difaterwch

(3) Ddim yn lecio mis Ionawr a Chwefror (na'r misoedd o ddiwedd Medi ymlaen sa hi'n dwad i hynny !)

Beth bynnag am hynny - mae hi'n fis Mawrth, y mis gora' o beth coblyn. Piti am y busnas Dewi yna ar y cynta' ond fel arall mae o yn arwydd bod y gwanwyn ar ei ffordd go iawn.