Wednesday, 20 June 2007

Elwa o ragfarn ..

Glywsoch chi'r un am y sais deunaw-ston oedd yn meddwl ei fod o'n ddigri ?. Lot o drafod wedi bod dros y deuddydd diwetha ynglyn a hiwmor a digrifwch yn dilyn marwolaeth y cymeriad lliwgar hwnnw Bernard Manning. Mi benderfynodd cwmniau teledu flynyddoedd yn ol bod ei "hiwmor" yn perthyn i oes yr arth a'r blaidd a mae'n siwr y byddai'r rhan fwyaf ohonan ni wedi anghofio amdano fo, onibai ei fod o'n amlach na pheidio ynghanol y ddadl ynglyn a be sy'n "dderbyniol" mewn comedi. Roedd Manning yn cael ei weld gan rai fel symbol o'r diffyg goddefgarwch sydd yn ein cymdeithas ni ac mae nhw'n awgrymu y bydd pethau'n tipyn gwell rwan ei fod o wedi'n gadael ni. Ond a fydd hi ? Wedi'r cwbl dyn busnes oedd Manning, ymateb i'r galw oedd o am y math yma o "gomedi". Mi lenwodd o'r bwlch yn y farchnad (mewn mwy nag un ffordd!). Mi wnaeth o ffortiwn yn adlewyrchu rhagfarnau'r miloedd oedd yn talu i glywed ei "jocs" o. Falla bod Bernard Manning wedi marw ond yn anffodus mi fydd y rhagfarnau a ddefnyddiodd o yn effeithiol i dalu am y Rolls Royce yn fyw ac yn iach am flynyddoedd eto.

ON Mi benderfynais i beidio cyhoeddi ei lun o yma rhag ofn y bydda fo yn dychryn rhai darllenwyr sensitif ! Rhagfarn ? Penderfynwch chi!

No comments: