Tuesday, 12 June 2007

Lleisiau o'r Gorffennol'Dwi wedi cyfeirio yma o'r blaen at gyfres Andy Marr, The History of Modern Britain. Ddoe mi wyliais i'r bennod ar y 60au. Mae o'n gyfnod dwi'n eitha cyfarwydd ag o, ond be oedd yn ddiddorol oedd clywed lleisiau rhai o wleidyddion amlyca'r cyfnod. Yn amlwg roeddwn i wedi clywed llais Harold Wilson sqwl tro o'r blaen. Ond doeddwn i rioed wedi clywed y gwleidydd lliwgar hwnnw George Brown (na dio'm yn perthyn i Gordon) yn llefaru. Roeddwn i wedi synnu, wrth weld y clip, ar ddwy lefel (a) ei fod o'n sobor (b) ei fod yn huawdl. Mae llenyddiaeth wleidyddol y cyfnod yn llawn o straeon am y rhen George wedi' 'i dal hi.. Mae na stori anfarwol amdano yn gofyn i un o archesgobion De America ddawnsio efo fo a fynta yn meddwl mae dynas mewn ffrog oedd o ! Dyma oedd ymateb yr arweinydd eglwysig "I will not dance with you for three reasons. The first is that you are drunk. The second is that the band is not playing a waltz, but the Peruvian national anthem. The final reason is that I am the Cardinal Archbishop of Montevideo". Mae'r stori yn rhy dda rhywsut, sy'n gwneud i mi amau, fel nifer o bobl eraill, a ydi hi'n wir!

1 comment:

Anonymous said...

Oes gen ti syniadau ar gyfer y Welsh Blog Awards 2007?