Thursday, 31 May 2007

Petha Mawr ..O diar ! Mi nes i addo i fi fy hun pan ddechreuais i gyboli efo'r blog 'ma mai "petha bach" bywyd y byswn ni yn eu trafod. Ond ar ol tridiau yn unig mae fy nisgyblaeth i'n deilchion. Digwydd bod yn dre heddiw a sylwi bod llyfr Richard Dawkins allan mewn clawr meddal. (Fydda i byth yn prynnu llyfrau clawr caled - dydyn nhw ddim yn hawdd i'w cario i bob man nac ydyn?). Dwi'm di ei ddarllen o eto wrth reswm ond yn edrych ymlaen i wneud ar ol darllen yr adwaith yn y wasg i'r fersiwn clawr caled. Pan rydw i yn darllen erthyglau ac ysgrifau ffeithiol dwi'n tueddu i gael fy nhynnu at y rhai y byswn i yn reddfol o bosib yn anghytuno efo nhw. Mae'n haws deall yr wrth-ddadl wedyn ac yn help gobeithio i wella fy nealltwriaeth i o'r ochr arall i'r geiniog. Ond yn y cyd-destun yma, cyn agor y clawr - dwi'n gwybod bod fy rhesymeg i (yr ychydig sy'gin i !) yn dwad i'r casgliad nad oes yna "Fod Mawr". Dwi'n rhagweld bydd y trywydd rhesymegol hwnnw wedi cael ei gryfhau ar ol darllen llith yr Athro Dawkins -- ond rhaid wrth feddwl agored. Mae gen i domen o lyfrau i'w darllen ar y funud .. falle na fyddai felly yn dwad yn ol a un o gwestiynau mawr bywyd tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn !! Reit .. taw piau hi am rwan -- nol at y "petha bach" fory dwi'n meddwl.!

Tipyn o syrpreis ..Mae Rhodri Morgan wedi dewis ei gabinet newydd ... wel ...'dio ddim mor newydd a hynny a deud y gwir. Yr un chwaraewyr mewn safloedd gwahanol. Roeddwn i wedi tybio y byddai Huw Lewis neu Leighton Andrews wedi cael dyrchafiad i geisio eu ffrwyno. Carwyn Jones fydd yn gofalu am Addysg a Diwylliant. Dwi'n credu y bydd cael Cymro Cymraeg rhugl yn y swyddi yn fanteisiol, er wrth gwrs bod angen canmol ei ragflaenwyr Jane Davidson ac Alun Pugh am fynd ati i ddysgu'r iaith. Mae hi'n syndod bod Andrew Davies wedi colli ei afael ar y portffolio economaidd. Ond wrth gwrs, os ydi'r bedair wythnos ddiwetha yn hanes gwleidyddiaeth Cymru yn unrhyw linyn mesur, 'falla bod Mr Morgan wedi gweld bwa'r enfys 'na yn dechrau taflu ei gysgod unwaith eto dros y castell Llafur. Mae'n bosib cael dehongliad mwy treiddgar o'r newidiadau yma ar flog Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig, BBC Cymru . Mae Blamerbell Briefs hefyd yn arbennig o dda ac yn cynnig dolenni i'r blogiau gwleidyddol gorau.

Wednesday, 30 May 2007

Ta Ta GiggsyWel mae hi'n ddiwedd cyfnod i beldroed Cymru ! Giggsy wedi penderfynu nad oes gobaith iddo fo bellach chwarae yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd a Phencampwriaeth Ewrop. Fydd ddim yn rhaid iddo fo a Ffergi grafu eu pennau yn chwilio am esgusodion i dynnu nol o'r garfan rwan. 'Dwi'n meddwl bod ei gyfraniad i achos Cymru, ar y cyfan, wedi bod yn siomedig o'i gymharu ar hyn y mae o wedi ei gyflawni yn Old Trafford. Ond yn sicr mi fydd o'n gadael bwlch mawr ar ei ol. Mi wisgodd o'r crys goch gyda urddas ac yn esiampl i chwaraewyr a chefnogwyr ifanc. Diolch o galon Ryan.

Tuesday, 29 May 2007

Deuparth gwaith ...

Helo .. Helo .. Oes na rywun yna ? Mae dechra ar yr hen fusnas blogio ma yn fy atgoffa i o freuddwydion rheolaidd o'ni'n gal pan roeddwn i'n fach.. rhyw ofn wrth agor drws pwy fydda'n cuddio tu ol iddo fo. A rhyw deimlad tebyg sydd yna wrth wneud hwn. 'Dach chi'n clywed gymaint am bobl od yn defnyddio'r hen ryngrwyd 'ma. Wel, 'ta waeth am hynny dyma fentro!


Weithia mae'n siwr y bydda i yn gwneud rhyw sylw ynglyn a rhywbeth sy'n digwydd yn yr hen fyd mawr 'na - ond weithia, mae'n siwr eich bod chitha yn cael y teimlad, bod y'ch pen chi yn llenwi efo lot o ryw fan bethau di-werth. Mae fy mhen i weithia fel Microsoft Outlook - yn llawn o hen spam ! A trio didoli hwnna ydw i mewn ffordd !!