Wednesday, 5 March 2008

Mynd yn groes i'r graen

Saer coed oedd fy nhaid - ac un arbennig o dda yn ol bob son. Yn anffodus che's i ddim y fraint o'i gyfarfod o. Ond dydw i ddim wedi etifeddu 'r sgiliau morthwyl a chyn - mi fyswn i, fel y g'nes i heddiw, fynd yn groes i'r graen. Be nes i da chi'n gweld oedd g'neud taith yr ydw i fel arfer yn ei g'neud o A i B ac o B yn ol i A ond yn ei g'neud hi o B i A ac o A i B. 'Da chi'n dal efo fi ? Fel arfer, mi fyswn i wedi mynd ar y tren o A i B - prynnu tocyn dwyffordd - dim problem. Ond bore ma gan fy mod i yn dechra yn pen arall - anghofis i fy mod i ishio dwad yn ol i B eto, felly dim ond tocyn unffordd ges i. Ac i rei ohonach chi sydd wedi hen arfer efo First Great Western, Arrivatrains Wales a'u tebyg - mi wyddoch yn syth mai cam gwag ydi hynny - gan ei fod o'n ddrytach !! Damia!!

Peth arall, pan fydda i yn mynd i'r dre, dwi'n tueddu i fynd 'run ffordd .. picio i mewn i'r siopa sydd wrth fy nant ar fy ffordd. Ond diwrnod o'r blaen es i i'r dre efo fy ngwraig ( cam gwag arall. medde chi sy'n wyr priod!) Er ein bod ni wedi mynd i lawr y run strydoedd - doedd na'm trefn i'r peth - Roedd o fatha bod mewn tref hollol wahanol. Yr unig beth da i ddwad allan o hynna - y tro nesa y bydd fy ngwraig yn fy mhlagio i fynd i r'wla arall i siopa, geith hi fap o fy route i iddi hi - ond falla y bydd hynny yn mynd yn groes i'r graen!

Esgusodion

Helo ers talwm

Dyma restr o esgusodion pam nad ydw i 'di wedi bod yma mor aml

(1) Diogi

(2) Difaterwch

(3) Ddim yn lecio mis Ionawr a Chwefror (na'r misoedd o ddiwedd Medi ymlaen sa hi'n dwad i hynny !)

Beth bynnag am hynny - mae hi'n fis Mawrth, y mis gora' o beth coblyn. Piti am y busnas Dewi yna ar y cynta' ond fel arall mae o yn arwydd bod y gwanwyn ar ei ffordd go iawn.

Tuesday, 8 January 2008

Anghofio!

Newydd gofio - Blwyddyn Newydd Dda bawb!

Monday, 7 January 2008

Bywyd, yn werth ei fyw?

Digwydd picio i mewn i archfarchnad leol ddoe a sylwi eu bod nhw yn gwerthu bocsus Freeview am lai na 20 punt. Mi fentrais brynnu un er mwyn ceisio gweld a fydda fo yn gwella ansawdd y llun ar deledu'r ferch yn y llofft. Cyn gadael mi nes i orfod llenwi ffurflen er mwyn i bobl y drwydded deledu wybod bod gen i focs o'r fath. "Fydda mywyd i ddim gwerth ei fyw os na lenwch chi honna" medda'r hogan tu ol i cownter. "Ges i andros o row am anghofio". Felly llenwi wnes i.

Adra a mi - mi gymrodd yr holl broses o'i osod o 10 munud - 5 o rheiny yn chwilio am siswrn i gael gwared o'r llinyn caled oedd rownd y bocs. Mi weithiodd yn fendigedig - llun clir ar bob un o'r sianeli, a hynny efo cymorth aerial mewnol yn unig. Roedd fy merch wedi ei phlesio'n fawr. Ond doedd fy mab ddim yn hapus nad oedd o wedi cael un hefyd. Ofer fu'r ymdrechion i'w berswadio fo y bydda fo yn cael un tro nesa y byddwn i yn y siop. Rhaid oedd mynd yn ol RWAN.

Mi brynais i yr ail focs (wel y plant oedd go iawn - efo pres dolig) Arhosais wrth y cownter "Fedra i helpu?" medda'r ddynes. Roedd hon yn dipyn hyn na'r un oedd yno yn gynharach. Dwi'n cymryd bod honno wedi gorffen ei shifft neu wedi penderfynu nad oedd bywyd, yn wir, yn werth ei fyw.
"Y ffurflen" medda fi
"Pa ffurflen?" gofynodd hitha
"Yr un i roi i bobl y leisans. Dach chi'n g'wnod yr un mae cwsmer i fod i lenwi neu fyddach bywyd CHI ddim gwerth ei fyw"
"O na!" chwarddodd "Does dim rhaid llenwi honno" . Unai mi oedd hi yn llygad ei lle neu yn bendant wedi penderfynu nad oedd bywyd, yn wir, yn werth ei fyw!