Sunday, 3 June 2007

Ffarwel ..


Mi fues i'r bore ma yn ffarwelio gyda ffrindiau sy'n symud i fyw i Awstralia'r wythnos nesa. 'Dwi'n edmygu eu dewrder nhw ond yn amau doethineb gwneud penderfyniad mor fawr heb eu bod nhw wedi bod yno ! Mae o'n gam mawr yn enwedig i'r plant sy'n hapus ymhlith eu ffrindiau ysgol yma. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith ymchwil wedi ei wneud ar y we. Dyna'n union fydda i yn ei neud pan fydda i yn mynd ar fy ngwyliau - ond mi rydw i o hyd yn teimlo'n sal rhag ofn na fydd y golygfeydd o'r mor welis i ar y wefan yno go iawn ! Fedra i ddim dechrau dychmygu sut y byddan nhw yn teimlo unwaith bydd yr awyren 'na yn yr awyr. Cawn wybod yn fuan mae'n siwr sut mae pethau yn mynd diolch i MSN ac e-bost.

No comments: