Sunday, 24 June 2007

Mwd!


'Nes i rioed fwynhau gwersylla, er mai mewn carafan wnes i'r rhan fwya' o gampio. Newydd fod yn gwylio 'chydig o wyl Glastonbury ar y teledu a gweld y mwd a'r glaw 'na eto yn gyrru ias i lawr fy nghefn i! 'Swn i byth yn cael fy nhemtio i fynd i Glastonbury, hyd yn oes 'tasa rhywun yn talu y £100+ am docyn i fi. 'Dw i ddim yn lecio bysus chwaith - ond mi fysa'n well gin i daith ar fys i Wembley neu'r NEC yn Birmingham i weld bandiau dwi ishio'u gweld. Nid bo fi wedi g'neud hynny ers blynyddoedd maith chwaith. Roedd 'na raglen noson o'r blaen yn olrhain hanes datblygiad perthynas y bandiau roc efo stadiymau peldroed. Mi roedd honno hefyd yn dod ac atgofion yn ol o daith i Wembley i weld Bruce Springsteen. Yr adeg honno chydig iawn o ffys oedd yna efo'r llwyfan - tebyg iawn i lwyfan mawr Glastonbury de'ud gwir. Ond erbyn heddiw mae'n rhaid i'r ser mawr gael sgriniau fideo anferth a lasers o bob math cyn eu bod nhw'n ystyried dwad ar y llwyfan. Falla ei fod o'n cyfrannu at y perfformiad .. ond i fi os di'r gerddoriaeth yn ddigon da a'r cerddorion yn trio eu gorau glas .. oes angen y gweddill ? Siawns bydda'r tocynnau yn rhatach wedyn hefyd ! Ond un o'r gigs gorau y bues i ynddyn nhw erioed oedd Bob Geldof yn hen theatr lychlyd y Royal Court yn Lerpwl .. nid yn unig yr oedd o'n cael trafferth cofio geiriau ei ganeuon, roedd o'n ei elfen yn cwyno am y lleoliad "It's f.....' freezing in this s....hole!". Roedd o'n iawn, ond o leia doedd na'm mwd ar gyfyl y lle !

No comments: