Sunday, 17 June 2007

Talent ..

Anaml iawn y dyddia' yma y mae dwad o hyd i raglen deledu ble mae hi'n bosib i'r teulu eistedd i lawr efo'u gilydd i'w mwynhau. Ond mae'r wythnos dwytha 'ma wedi bod yn eithriad diolch i Simon Cowell, o bawb. Yn fy marn i mae cyfresi fel yr X Factor yn ymestyn y gaea' yn hirach na ddyla fo fod - ond ges i'n siomi ar yr ochr orau efo'r gyfres hon. Ro ni'n ama' y bydda Britain's Got Talent yn fy ngyrru i i'r stafell yma i bwdu. Ond chwarae teg mae hi wedi bod yn syndod o ddifyr .. Cymysegdd o'r gwych ( Y Cymro Paul Potts, uchod) y gwael (y ddynes 'na oedd yn meddwl ei bod hi gystal a Madonna), a'r gwachul (Piers Morgan!). Rhywbeth at ddant pawb. Syniad da hefyd ei rhedeg hi dros gyfnod o w'snos, cyn i rywun gael llond bol, a chyn i fis Mehefin droi'n Groundhog Day go iawn. Mae hi'n gyfres sydd wedi cael sylw mawr yn y wasg - o'r tabloids i'r trymion - ac mae'n siwr y bydd Michael Grade yn tanio sigar ychwanegol yn swyddfa ITV bore fory wrth dwangio ei fresus coch tra'n dadansoddi'r ffigyrau gwylio!. Ond poeni yr ydw i rwan y byddan nhw'n gorfanteisio ar y llwyddiant 'ma ac yn ei gwneud hi'n gyfres hirach .. lot hirach! Cofio Millionaire? Mi gafodd honno ei rhedeg am bythefnos gyfa i ddechra cyn diflannu a dwad yn ol am gyfnod byr wedyn .. Mi lwyddodd hi i gadw awch y gwylwyr. Ond rwan does bosib cael gwared o Chris Tarrant! Arghhh! Amser i ffonio ffrind dwi'n meddwl!!!

No comments: