Thursday, 5 July 2007

Hugh, Syr Alf a'r Ddamcaniaeth Fawr !Yn gynharach yr wythnos yma bu farw y sylwebydd peldroed Hugh Johns. Roedd o'n lais cyfarwydd ar deledu yng Nghymru, gan mai fo gan amlaf fyddai'n dilyn hynt a helynt clybiau Cymru ar raglenni fel The Big Match yn y 70au a'r 80au cynnar. Ond, mae'n siwr bod y rhan fwyaf o bobl wedi anghofio ei "awr fawr". Fo oedd sylwebydd rhwydwaith ITV ar gyfer Rownd Derfynol Cwpan y Byd yn 1966. Ond, diolch i wyth gair o enau Keneth Wolstenholme, chydig iawn sy'n cofio gorchest Hugh. Mae'n siwr bod They Think It's All Over ... It is now! yn atsain yn ei glustiau fo tan y chwiban olaf. Dyma sut y disgrifiodd o'r diweddglo dramatig "Here's Hurst, he might make it three. He has! He has! So that's it. That is IT!" Ddim cweit cystal rywsut nagdi ?

Mae marwolaeth Hugh Johns wedi fy atgoffa i am stori ddiddorol a ddarllenais i yn ddiweddar yng nghofiant ardderchog Leo McKinstry, Sir Alf. Dwi ddim yn gwybod amdanoch chi, ond dwi wedi cael llond bol o sylwebwyr a phyndits cyn y pencampwriaethau peldroed mawr yn lled awgrymu bod gan Loegr hawl ddwyfol bron i ennill Cwpan y Byd neu Bencampwriaeth Ewrop. Mae lot o'r gwrhydri 'ma wedi ei seilio ar lwyddiant '66. Ond wyddoch chi falla' na ddylai Lloegr fod wedi ennill ? Mae nifer ohonoch chi mae'n siwr yn hen gyfarwydd a dadl yr Almaenwyr na ddyla fod y drydedd gol wedi cyfri oherwydd bod na amheuaeth bod y bel wedi croesi'r linell. Ond mae McKinstry yn cyfeirio at stori arall a allai fod wedi taflu dwr oer dros y dathliadau. Mae o'n dweud bod Syr Alf Ramsey wedi chwarae i dim amatur yn Dagenham nol yn y 20au pan roedd o'n gweithio yn siop y Co-Op. Roedd y gemau rheiny yn cael eu chwarae ar y Sul - arferiad beiddgar iawn yr adeg honno! Doedd yr FA ddim yn cydnabod y chwaraewyr yma, ac os oeddan nhw'n dymuno chwarae i glwb a oedd yn aelodau o'r Gymdeithas, rhaid oedd iddyn nhw gydnabod eu "pechod" a thalu dirwy. Fel arall fyddan nhw ddim yn cael eu cydnabod fel "aelodau" o'r FA. Yn ol McKinstry does yna ddim tystiolaeth i brofi bod Syr Alf wedi syrthio ar ei fai. Felly, yn gellweirus mae'n gofyn a oedd o'n gymwys i fod yn reolwr ei wlad ga nad oedd o yn dechnegol yn aelod o'r Gymdeithas Beldroed ?? Damcaniaeth ddiddorol - Sgwn i os bydd yr Almaenwyr yn gofyn am ail-chwarae yn y Wembley newydd ??

No comments: