Monday, 2 July 2007

Bywyd mewn bag tryloyw ...


Dwi wedi cyfeirio o'r blaen yma at ailgylchu - nid fy mod i ymhlith yr ailgylchwyr mwya brwdfrydig mae'n rhaid cyfadde. Ddoe mi fues i am dro i'r parc, ac roedd na resi ar ol rhesi o fagiau gwyrdd o bob tu'r ffordd yn disgwyl i gael eu casglu heddiw 'ma . Un o'r petha sy'n fy nifyrru ar y daith fel arfer ydi ceisio dychmygu sut bobl sy'n byw tu hwnt i'r drysau caaedig yr ydw i yn eu pasio ar y ffordd. Gan fy mod i'n gwneud y daith yn bur reolaidd, dwi wedi dwad i 'nabod rhai o'r perchnogion - a mae eu gweld nhw yn y cnawd yn amlwg yn ei gwneud hi'n haws i mi ychwanegu at y "proffeil" ohonyn nhw sydd wedi ei storio yn nghefn fy meddwl yn rhywle. Datblygiad arall sydd yn gwneud y gwaith hwnnw yn haws ydi'r bagiau ailgylchu. Pam ? Wel mae nhw'n dryloyw.. Mi ellwch chi weld yn syth pwy sydd wedi cael parti (neu sydd a phroblem yfed) Pwy sy'n darllen y Telegraph neu'r Daily Mail, be mae nhw'n gael i frecwast etc. Be sydd yn fy nharo i bron iawn bob tro ydi pa mor aml mae'r "wybodaeth" yn y bagiau yn fy ngorfodi i addasu fy nadansoddiad o'r bobl dan sylw. Mae hi'n wers bwysig i ni i gyd dwi'n meddwl, i beidio cymryd neb yn ganiataol ac i beidio cael eu'n teimtio i greu "sterioteips". Lwcus nad ydi'r bagiau bin du na hefyd yn dryloyw !

No comments: