Sunday, 15 July 2007

Glaw, Glaw a mwy o law!

Mae hi'n wlyb eto! Dwi ddim yn poeni rhyw lawer am y tywydd, ond mae'r tywydd yr wythnosa dwytha 'mac yn dechra mynd ar fy nerfa' i. Falla bod na wair gwyrdd bendigedig wedi gorchuddio'r tamad o foelni brown ers i'r plant roi trampolin ar y lawnt yr ha' dwytha - ond mae hi'n rhy wlyb i dorri'r gwair er mwyn i mi gael gweld y lawnt ar ei gorau. Mae'r papurau newydd rwan yn son y bydd hi'n debygol o fwrw glaw am ddeugain diwrnod os y bydd hi'n bwrw heddiw. Mae gwyddonwyr yn darogan bod hynny yn gwbl bosib - digon teg, ond does yna ddim pwynt dwad a Sant Swithin (maddeuwch i mi os oes ganddo fo enw Cymraeg) i mewn i'r peth. Mae'r stori yn un ddiddorol ond dydi hynny ddim yn golygu bod na unrhyw wirionedd ynddi hi. Mae llawer gormod o bobl yn dibynnu ar ofergoelion yn yr hen fyd 'ma ! Mae hi wedi bwrw ar y diwrnod yma yn y gorffennol ond 'naeth hi ddim bwrw bob dydd wedyn tan tua diwedd Awst naddo?. Be' 'taswn i'n proffwydo y bydd yna joci efo cap coch yn ennill y Grand National rhwng rwan a 2025 ? Dydi hynny ddim yn amhosib 'nadi? Tasa fo yn digwydd, cyd-ddigwyddiad fydda hynny yn de? Fydda neb yn ei iawn bwyll wedi rhoi pres yn Ebrill 1979 yn proffwydo y bydda Llafur a Phlaid Cymru yn ffurfio Llywodraeth Glymblaid mewn Cynulliad Cenedlaethol mewn llai na deng mlynedd a'r hugain - ond doedd hi ddim yn scenario gwbl anghredadwy chwaith nag oedd?
Felly mi roi fy nghot law a darogan y cawn ni ddiwrnod cwbl sych yn y deugain diwrnod nesa. Dim ond un cofiwch !!! Ai ddim mor bell a darogan nwy na hynny.

No comments: