Tuesday, 29 May 2007

Deuparth gwaith ...

Helo .. Helo .. Oes na rywun yna ? Mae dechra ar yr hen fusnas blogio ma yn fy atgoffa i o freuddwydion rheolaidd o'ni'n gal pan roeddwn i'n fach.. rhyw ofn wrth agor drws pwy fydda'n cuddio tu ol iddo fo. A rhyw deimlad tebyg sydd yna wrth wneud hwn. 'Dach chi'n clywed gymaint am bobl od yn defnyddio'r hen ryngrwyd 'ma. Wel, 'ta waeth am hynny dyma fentro!


Weithia mae'n siwr y bydda i yn gwneud rhyw sylw ynglyn a rhywbeth sy'n digwydd yn yr hen fyd mawr 'na - ond weithia, mae'n siwr eich bod chitha yn cael y teimlad, bod y'ch pen chi yn llenwi efo lot o ryw fan bethau di-werth. Mae fy mhen i weithia fel Microsoft Outlook - yn llawn o hen spam ! A trio didoli hwnna ydw i mewn ffordd !!


No comments: