Thursday, 31 May 2007

Tipyn o syrpreis ..Mae Rhodri Morgan wedi dewis ei gabinet newydd ... wel ...'dio ddim mor newydd a hynny a deud y gwir. Yr un chwaraewyr mewn safloedd gwahanol. Roeddwn i wedi tybio y byddai Huw Lewis neu Leighton Andrews wedi cael dyrchafiad i geisio eu ffrwyno. Carwyn Jones fydd yn gofalu am Addysg a Diwylliant. Dwi'n credu y bydd cael Cymro Cymraeg rhugl yn y swyddi yn fanteisiol, er wrth gwrs bod angen canmol ei ragflaenwyr Jane Davidson ac Alun Pugh am fynd ati i ddysgu'r iaith. Mae hi'n syndod bod Andrew Davies wedi colli ei afael ar y portffolio economaidd. Ond wrth gwrs, os ydi'r bedair wythnos ddiwetha yn hanes gwleidyddiaeth Cymru yn unrhyw linyn mesur, 'falla bod Mr Morgan wedi gweld bwa'r enfys 'na yn dechrau taflu ei gysgod unwaith eto dros y castell Llafur. Mae'n bosib cael dehongliad mwy treiddgar o'r newidiadau yma ar flog Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig, BBC Cymru . Mae Blamerbell Briefs hefyd yn arbennig o dda ac yn cynnig dolenni i'r blogiau gwleidyddol gorau.

No comments: